Poll

++ โพล สำรวจความเห็นการจัดกิจกรรม ครบรอบ 42 ปี Nation ++

จัดกิจกรรม Nation Marathon
4 (7.1%)
จัดกิจกรรม Family Day
2 (3.6%)
จัดกิจกรรม Nation Fun Fair
18 (32.1%)
จัดกิจกรรม Nation Sports Day
9 (16.1%)
จัดกิจกรรม Nation CSR
10 (17.9%)
จัดกิจกรรม Nation Your 42 Heroes
1 (1.8%)
จัดกิจกรรม Nation Rally
8 (14.3%)
จัดกิจกรรม Nation Exhibition จดหมายเหตุจากเนชั่น
4 (7.1%)
อื่นๆ (เสนอในความเห็นของ Web Poll ด้านล่างครับ)
0 (0%)

Total Members Voted: 44

Voting closed: 07/06/2012 01:26:17

Author Topic: ++ โพล สำรวจความเห็นการจัดกิจกรรม ครบรอบ 42 ปี Nation ++  (Read 67678 times)